Menu

سی شارپ، ایکس ام ال

C# - XAML
9 دوره تخصصی
سی شارپ، ایکس ام ال

کتاب های مرتبط


ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8)
ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8)

ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8)

فیلد آموزشی: برنامه نویسی - سی شارپ، ایکس ام ال

Prism for the Windows Runtime for Windows 8: Developing a Windows Store business app using C#, XAML, and Prism

Microsoft Press
دانلود کتاب ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8)
ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8.1)
ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8.1)

ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8.1)

فیلد آموزشی: برنامه نویسی - سی شارپ، ایکس ام ال

Prism for the Windows Runtime for Windows 8.1: Developing a Windows Store business app using C#, XAML, and Prism

Microsoft Press
دانلود کتاب ساخت یک اپ ویندوز استور توسط C#, XAML و Prism (ویندوز 8.1)
راهتمای پیاده سازی دستگاه های BYOD در محیط آموزشی
راهتمای پیاده سازی دستگاه های BYOD در محیط آموزشی

راهتمای پیاده سازی دستگاه های BYOD در محیط آموزشی

فیلد آموزشی: برنامه نویسی - سی شارپ، ایکس ام ال

BYOD Devices - A Deployment Guide for Education

Microsoft Press
دانلود کتاب راهتمای پیاده سازی دستگاه های BYOD در محیط آموزشی
زبان C# 6 برای برنامه نویسان، ویرایش ششم
زبان C# 6 برای برنامه نویسان، ویرایش ششم

زبان C# 6 برای برنامه نویسان، ویرایش ششم

فیلد آموزشی: برنامه نویسی - سی شارپ، ایکس ام ال

C# 6 for Programmers, 6th Edition

Harvey Deitel,Paul J. Deitel
این کتاب ویرایش ششم از کتاب C# 6 for Programmers می باشد که در آن به آموزش این زبان پرداخته شده شده است. سی شارپ زبانی بسیار قدرتمند و شی گرا است که با آن می توان برنامه هایی با قابلیت مدیریت بیشتر و درک آسانتر ایجاد کرد. ساختار این زبان نسبت به زبان های دیگر قابل فهم تر و آسان می باشد.
نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: