Menu
CISSP برای تازه کارها
CISSP برای تازه کارها

CISSP برای تازه کارها

فیلد آموزشی: شبکه - امنیت در شبکه های بزرگ

CISSP For Dummies, 6th Edition

Lawrence C. Miller,Peter H. Gregory
اگر شما متخصص امنیت هستید و می خواهید مدرک CISSP را دریافت کنید، این کتاب یک منبع عالی برای آماده شدن در امتحان است. این کتاب تمام مباحث آزمون را پوشش داده و توصیه های متخصصین و اطلاعات کلیدی برای موفقیت در آزمون را منتقل می کند.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: