Menu
تاکتیک های امنیتی Red Team
تاکتیک های امنیتی Red Team

تاکتیک های امنیتی Red Team

فیلد آموزشی: شبکه - امنیت در شبکه های بزرگ

Hands-On Red Team Tactics

Himanshu Sharma,Harpreet Singh
Red Teaming با انجام حملات شبیه سازی شده به یک سازمان برای شناسایی آسیب پذیری های شبکه و سیستم در جهت افزایش امنیت مورد استفاده قرار می گیرد. Team Tactics با مقدمه ای از Pentesting و Red Teaming آغاز می شود و سپس به معرفی آخرین ابزارهای تست نفوذ و امنیت می پردازد. پس از آن به مرور Metasploit و سپس Armitage پرداخته خواهد شد. پس از مطالعه و یادگیری اصول، نحوه ی استفاده از Cobalt Strike و نحوه ی راه اندازی سرور team را یاد خواهید گرفت.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: