Menu

Dynamics

Tag Search
8 دوره تخصصی
Dynamics

کتاب های مرتبط


راهنمای Microsoft CRM و آفیس 336
راهنمای Microsoft CRM و آفیس 336

راهنمای Microsoft CRM و آفیس 336

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Microsoft Dynamics CRM Online and Office 365 Integration Guide

Microsoft Press
دانلود کتاب راهنمای Microsoft CRM و آفیس 336
راهنمای برنامه ریزی امنیت و نظارت در CRM
راهنمای برنامه ریزی امنیت و نظارت در CRM

راهنمای برنامه ریزی امنیت و نظارت در CRM

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Microsoft Dynamics CRM Online security and compliance planning guide

Microsoft Press
دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی امنیت و نظارت در CRM
سرویس دهی در موبایل توسط CRM
سرویس دهی در موبایل توسط CRM

سرویس دهی در موبایل توسط CRM

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Go mobile with CRM for phones

Microsoft Press
دانلود کتاب سرویس دهی در موبایل توسط CRM
کار در CRM: ایجاد یا شخصی سازی داشبورد
کار در CRM: ایجاد یا شخصی سازی داشبورد

کار در CRM: ایجاد یا شخصی سازی داشبورد

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Dynamics CRM: Create or customize dashboards

Microsoft Press
دانلود کتاب کار در CRM: ایجاد یا شخصی سازی داشبورد
تغییر در فرآیندهای تجاری توسط CRM
تغییر در فرآیندهای تجاری توسط CRM

تغییر در فرآیندهای تجاری توسط CRM

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Dynamics CRM: Change A Business Process

Microsoft Press
دانلود کتاب تغییر در فرآیندهای تجاری توسط CRM
فرآیندهای تجاری در CRM
فرآیندهای تجاری در CRM

فرآیندهای تجاری در CRM

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Dynamics CRM: Business Processes

Microsoft Press
دانلود کتاب فرآیندهای تجاری در CRM
راهنمای پیکربندی CRM جهت اتصال به SL
راهنمای پیکربندی CRM جهت اتصال به SL

راهنمای پیکربندی CRM جهت اتصال به SL

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Connector for Microsoft Dynamics Configuration Guide for Microsoft Dynamics SL

Microsoft Press
دانلود کتاب راهنمای پیکربندی CRM جهت اتصال به SL
سرویس دهی در تبلت توسط CRM
سرویس دهی در تبلت توسط CRM

سرویس دهی در تبلت توسط CRM

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Go mobile with CRM for tablets

Microsoft Press
دانلود کتاب سرویس دهی در تبلت توسط CRM
راهنمای توسعه و طرح ریزی فراهم کننده خدمات در CRM 2013
راهنمای توسعه و طرح ریزی فراهم کننده خدمات در CRM 2013

راهنمای توسعه و طرح ریزی فراهم کننده خدمات در CRM 2013

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider Planning and Deployment Guide

Microsoft Press
دانلود کتاب راهنمای توسعه و طرح ریزی فراهم کننده خدمات در CRM 2013
مهاجرت از نسخه لوکال CRM به نسخه آنلاین
مهاجرت از نسخه لوکال CRM به نسخه آنلاین

مهاجرت از نسخه لوکال CRM به نسخه آنلاین

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Microsoft Dynamics CRM (on-premises) to Microsoft Dynamics Online Migration Guide

Microsoft Press
دانلود کتاب مهاجرت از نسخه لوکال CRM به نسخه آنلاین
نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: