Menu

دیتابیس در Azure

Azure for Data Pros
29 دوره تخصصی
دیتابیس در Azure
ایجاد اپلیکیشن های توزیعی و اپ های تحت میکروسرویس ها در Azure
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

ایجاد اپلیکیشن های توزیعی و اپ های تحت میکروسرویس ها در Azure

ساخت اپلیکیشن های هوشمند موبایل با استفاده از Xamarin و Azure Search
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

ساخت اپلیکیشن های هوشمند موبایل با استفاده از Xamarin و Azure Search

سوئیت هوشمند کورتانا
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

سوئیت هوشمند کورتانا

ورک شاپ توسعه دهندگان Azure (Storage, Cognitive, ML, Stream Analytics, Containers, and Docker)
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

ورک شاپ توسعه دهندگان Azure (Storage, Cognitive, ML, Stream Analytics, Containers, and Docker)

سناریوها و الگوهای Azure Resource Manager
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

سناریوها و الگوهای Azure Resource Manager

طراحی و الگوهای میکروسرویس ها
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

طراحی و الگوهای میکروسرویس ها

معرفی دریاچه اطلاعاتی Azure!
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

معرفی دریاچه اطلاعاتی Azure!

پیاده سازی PHP در Azure
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

پیاده سازی PHP در Azure

معرفی میکروسرویس ها
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

معرفی میکروسرویس ها

آشنایی کاربردی با هسته ASP.NET
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

آشنایی کاربردی با هسته ASP.NET

قابلیت های دیتابیس ارتجاعی در Azure SQL DB
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

قابلیت های دیتابیس ارتجاعی در Azure SQL DB

آنالیز اطلاعات در Azure برای توسعه دهندگان
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

آنالیز اطلاعات در Azure برای توسعه دهندگان

آموزش کاربردی میکروسرویس ها در Docker و Azure
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

آموزش کاربردی میکروسرویس ها در Docker و Azure

آموزش راهکارهای استفاده از Azure
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

آموزش راهکارهای استفاده از Azure

DocumentDB در Azure: مقیاسی جهانی از NoSQL
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

DocumentDB در Azure: مقیاسی جهانی از NoSQL

امکانات Azure برای توسعه دهندگان NodeJs
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

امکانات Azure برای توسعه دهندگان NodeJs

ایجاد میکروسرویس های کلود به صورت همیشه فعال و مقیاس پذیر
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

ایجاد میکروسرویس های کلود به صورت همیشه فعال و مقیاس پذیر

نگرش مدرن به دیتا در اپلیکیشن ها
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

نگرش مدرن به دیتا در اپلیکیشن ها

ایجاد و توسعه اپلیکیشن ها با پلت فرم اپ مایکروسافت
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

ایجاد و توسعه اپلیکیشن ها با پلت فرم اپ مایکروسافت

ارائه Elastic Data Warehouse به عنوان یک سرویس
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

ارائه Elastic Data Warehouse به عنوان یک سرویس

ذخیره اطلاعات و پردازش ها در کلود
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

ذخیره اطلاعات و پردازش ها در کلود

ایمن سازی دسترسی به اپ های ویندوز
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

ایمن سازی دسترسی به اپ های ویندوز

خودکار سازی پیاده سازی و تنظیمات اپلیکیشن ها با استفاده از Docker و Container ها
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

خودکار سازی پیاده سازی و تنظیمات اپلیکیشن ها با استفاده از Docker و Container ها

طراحی اپ برای اینترنت اشیاء
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

طراحی اپ برای اینترنت اشیاء

افزودن ویژگی احراز هویت به اپ های تحت کلود
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

افزودن ویژگی احراز هویت به اپ های تحت کلود

استفاده از دیتابیس های رابطه ای به عنوان سرویس
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

استفاده از دیتابیس های رابطه ای به عنوان سرویس

مدرنیزه کردن دیتاسنتر شما
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

مدرنیزه کردن دیتاسنتر شما

خدمات API برای پارتنرهای CSP
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

خدمات API برای پارتنرهای CSP

کار با کیت نرم افزاری  CSP Partner Center
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

کار با کیت نرم افزاری CSP Partner Center

ایجاد اپلیکیشن های توزیعی و اپ های تحت میکروسرویس ها در Azure
ساخت اپلیکیشن های هوشمند موبایل با استفاده از Xamarin و Azure Search
سوئیت هوشمند کورتانا
ورک شاپ توسعه دهندگان Azure (Storage, Cognitive, ML, Stream Analytics, Containers, and Docker)
سناریوها و الگوهای Azure Resource Manager
طراحی و الگوهای میکروسرویس ها
معرفی دریاچه اطلاعاتی Azure!
پیاده سازی PHP در Azure
معرفی میکروسرویس ها
آشنایی کاربردی با هسته ASP.NET
قابلیت های دیتابیس ارتجاعی در Azure SQL DB
آنالیز اطلاعات در Azure برای توسعه دهندگان
آموزش کاربردی میکروسرویس ها در Docker و Azure
آموزش راهکارهای استفاده از Azure
DocumentDB در Azure: مقیاسی جهانی از NoSQL
امکانات Azure برای توسعه دهندگان NodeJs
ایجاد میکروسرویس های کلود به صورت همیشه فعال و مقیاس پذیر
نگرش مدرن به دیتا در اپلیکیشن ها
ایجاد و توسعه اپلیکیشن ها با پلت فرم اپ مایکروسافت
ارائه Elastic Data Warehouse به عنوان یک سرویس
ذخیره اطلاعات و پردازش ها در کلود
ایمن سازی دسترسی به اپ های ویندوز
خودکار سازی پیاده سازی و تنظیمات اپلیکیشن ها با استفاده از Docker و Container ها
طراحی اپ برای اینترنت اشیاء
افزودن ویژگی احراز هویت به اپ های تحت کلود
استفاده از دیتابیس های رابطه ای به عنوان سرویس
مدرنیزه کردن دیتاسنتر شما
خدمات API برای پارتنرهای CSP
کار با کیت نرم افزاری CSP Partner Center
نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: