Menu

هوشمند سازی تجاری

Business Intelligence
30 دوره تخصصی
هوشمند سازی تجاری
آنالیز و تصویرسازی از اطلاعات توسط اکسل
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

آنالیز و تصویرسازی از اطلاعات توسط اکسل

درک سریع تر اطلاعات توسط Power BI
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

درک سریع تر اطلاعات توسط Power BI

آموزش کاربردی Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

آموزش کاربردی Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

مفاهیم پایه علوم دیتا و یادگیری ماشین
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

مفاهیم پایه علوم دیتا و یادگیری ماشین

طراحی راه حل های تجارت هوشمند
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

طراحی راه حل های تجارت هوشمند

آموزش کاربردی Microsoft Dynamics CRM 2013
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

آموزش کاربردی Microsoft Dynamics CRM 2013

دسترسی به مارکت و فایننس: مروری بر محصولات Microsoft Dynamics
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

دسترسی به مارکت و فایننس: مروری بر محصولات Microsoft Dynamics

محاسبات مالی در Microsoft Dynamics SL 2015
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

محاسبات مالی در Microsoft Dynamics SL 2015

آشنایی کامل با تجارت الکترونیک
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

آشنایی کامل با تجارت الکترونیک

یادگیری ماشین در محیط Azure
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

یادگیری ماشین در محیط Azure

از دیتا به بینش و تاثیر گذاری: انقلاب تجارت هوشمند
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

از دیتا به بینش و تاثیر گذاری: انقلاب تجارت هوشمند

نیروی انسانی و لیست حقوق ها در Microsoft Dynamics GP 2013
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

نیروی انسانی و لیست حقوق ها در Microsoft Dynamics GP 2013

مدیریت مالی در Microsoft Dynamics SL 2015
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

مدیریت مالی در Microsoft Dynamics SL 2015

تصویرسازی اطلاعات توسط Power BI در اکسل 2013
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

تصویرسازی اطلاعات توسط Power BI در اکسل 2013

بیزنس خود را در 90 روز راه اندازی کنید!
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

بیزنس خود را در 90 روز راه اندازی کنید!

تفکر مجدد مالی: مدیریت نظارت ها و پاسخ گویی ها
مایکروسافت مایکروسافت
پیشرفته rateraterateraterate

تفکر مجدد مالی: مدیریت نظارت ها و پاسخ گویی ها

امکانات ویندوز 10 برای بیزنس های کوچک و متوسط
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

امکانات ویندوز 10 برای بیزنس های کوچک و متوسط

معرفی کاربردی Microsoft Dynamics GP 2013
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

معرفی کاربردی Microsoft Dynamics GP 2013

بازدهی موثر در بازارهای جهانی
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

بازدهی موثر در بازارهای جهانی

پیشنهادات قانونی در استارت یک بیزنس جدید
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

پیشنهادات قانونی در استارت یک بیزنس جدید

تفکر مجدد مالی: هوشمند سازی مالی برای سازمان های فروش
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

تفکر مجدد مالی: هوشمند سازی مالی برای سازمان های فروش

آموزش کاربردی Microsoft Dynamics SL 2015
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

آموزش کاربردی Microsoft Dynamics SL 2015

سئو چگونه به تجارت من سود می رساند؟
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

سئو چگونه به تجارت من سود می رساند؟

در نظر گرفتن استراتژی های تجاری به منظور ارتقاء بیزنس
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

در نظر گرفتن استراتژی های تجاری به منظور ارتقاء بیزنس

چگونه می توانیم مطمئن شویم که بیزنس ما شتاب رشد قابل قبولی دارد؟
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

چگونه می توانیم مطمئن شویم که بیزنس ما شتاب رشد قابل قبولی دارد؟

مقدمه ای بر تولید محتوا برای وب سایت های تجاری
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

مقدمه ای بر تولید محتوا برای وب سایت های تجاری

استفاده از دیگران برای راه اندازی تجارت همزمان با جستجوی بهترین قدم بعدی
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

استفاده از دیگران برای راه اندازی تجارت همزمان با جستجوی بهترین قدم بعدی

تکنولوژی چگونه می تواند به رشد بیزنس شما کمک کند؟
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

تکنولوژی چگونه می تواند به رشد بیزنس شما کمک کند؟

5 کارآفرینی بزرگ ورشکسته
مایکروسافت مایکروسافت
مبتدی rateraterateraterate

5 کارآفرینی بزرگ ورشکسته

به عنوان مالک یک بیزنس کوچک، چه فرآیندهای تجاری را باید طی کنید؟
مایکروسافت مایکروسافت
متوسطه rateraterateraterate

به عنوان مالک یک بیزنس کوچک، چه فرآیندهای تجاری را باید طی کنید؟

آنالیز و تصویرسازی از اطلاعات توسط اکسل
درک سریع تر اطلاعات توسط Power BI
آموزش کاربردی Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
مفاهیم پایه علوم دیتا و یادگیری ماشین
طراحی راه حل های تجارت هوشمند
آموزش کاربردی Microsoft Dynamics CRM 2013
دسترسی به مارکت و فایننس: مروری بر محصولات Microsoft Dynamics
محاسبات مالی در Microsoft Dynamics SL 2015
آشنایی کامل با تجارت الکترونیک
یادگیری ماشین در محیط Azure
از دیتا به بینش و تاثیر گذاری: انقلاب تجارت هوشمند
نیروی انسانی و لیست حقوق ها در Microsoft Dynamics GP 2013
مدیریت مالی در Microsoft Dynamics SL 2015
تصویرسازی اطلاعات توسط Power BI در اکسل 2013
بیزنس خود را در 90 روز راه اندازی کنید!
تفکر مجدد مالی: مدیریت نظارت ها و پاسخ گویی ها
امکانات ویندوز 10 برای بیزنس های کوچک و متوسط
معرفی کاربردی Microsoft Dynamics GP 2013
بازدهی موثر در بازارهای جهانی
پیشنهادات قانونی در استارت یک بیزنس جدید
تفکر مجدد مالی: هوشمند سازی مالی برای سازمان های فروش
آموزش کاربردی Microsoft Dynamics SL 2015
سئو چگونه به تجارت من سود می رساند؟
در نظر گرفتن استراتژی های تجاری به منظور ارتقاء بیزنس
چگونه می توانیم مطمئن شویم که بیزنس ما شتاب رشد قابل قبولی دارد؟
مقدمه ای بر تولید محتوا برای وب سایت های تجاری
استفاده از دیگران برای راه اندازی تجارت همزمان با جستجوی بهترین قدم بعدی
تکنولوژی چگونه می تواند به رشد بیزنس شما کمک کند؟
5 کارآفرینی بزرگ ورشکسته
به عنوان مالک یک بیزنس کوچک، چه فرآیندهای تجاری را باید طی کنید؟
نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: