Menu
Windows Server 2008 for Network Administrators
مایکروسافت مایکروسافت

ویندوز سرور 2008 برای مدیران شبکه

Windows Server 2008 for Network Administrators

این دوره تمام سرویس های مهم شبکه در ویندوز سرور را پوشش می دهد. اگرچه در محیط سیستم عامل 2008 تهیه شده است، اما تمام تنظیمات اصلی در نسخه های بعدی ویندوز سرور مانند سرور 2012 و 2016 نیز همچنان بدین شکل می باشد.

درس 1: راه اندازی Active Directory


دانلود ویدئودریافت زیر نویس

سطح آموزشی: پیشرفته
رایگان
rateraterateraterate
17857 بازدید بازدید
این دوره شامل 30 ویدئو می باشد.
01

راه اندازی Active Directory

Active Directory

02

نقش های DC در Domain و Forest

AD Roles

03

تهیه نسخه پشتیبان (Backup)

Backup

04

گزینه های پیشرفته Boot

Advanced Boot Options

05

راه اندازی سرویس Certificate

Certificates

06

مدیریت کامپیوترها در Active Directory

Computer Accounts

07

راه اندازی Demand Dial

Demand Dial

08

مدیریت قطعات در Device Manager

Device Manager

09

راه اندازی و مدیریت DHCP Server

DHCP

10

مدیریت دیسک ها در Disk Management

Disk Management

11

راه اندازی و مدیریت DNS Server

DNS

12

استفاده از Event Viewer

Event Viewer

13

اعمال محدودیت توسط Group Policy

Group Policy

14

مدیریت گروه ها در Active Directory

Groups

15

راه اندازی و مدیریت IIS

IIS

16

ارتباط ایمن با IPSec

IPSec

17

راه اندازی و مدیریت NAT Server

NAT

18

مانیتورینگ با استفاده از کنسول Performance

Performance

19

مدیریت پرینترها در شبکه

Printers

20

ردیابی کاربران با Auditing

Auditing

21

راه اندازی و مدیریت RAS Server

RAS

22

راه اندازی و مدیریت Router

Router

23

مدیریت فلدرهای Share شده در شبکه

Shared Folders

24

استفاده از Task Manager

Task Manager

25

راه اندازی و مدیریت Terminal Services

Terminal Service

26

مدیریت کاربران در Active Directory

User Accounts

27

راه اندازی و مدیریت VPN Server

VPN

28

راه اندازی سرویس WDS

WDS

29

راه اندازی و مدیریت WINS Server

WINS

30

مدیریت سطح دسترسی با Permission ها

Security Permissionنمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: