Menu
راهنمای پیاده سازی شیرپوینت 2013
راهنمای پیاده سازی شیرپوینت 2013

راهنمای پیاده سازی شیرپوینت 2013

فیلد آموزشی: دیتابیس - ابزارهای ارزیابی و ویژوال سازی دیتا

Deployment guide for SharePoint 2013

Microsoft Press
دانلود کتاب راهنمای پیاده سازی شیرپوینت 2013

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: