Menu
شروع برنامه نویسی با پایتون برای تازه کارها
شروع برنامه نویسی با پایتون برای تازه کارها

شروع برنامه نویسی با پایتون برای تازه کارها

فیلد آموزشی: برنامه نویسی - دوره های مقدماتی

Beginning Programming with Python for Dummies

John Paul Mueller
پایتون یک زبان برنامه نویسی بسیار قدرتمند و پویا است که در طیف وسیعی از دامنه های کاربردی استفاده می شود. برخی از ویژگی های کلیدی آن عبارتند از Syntax بسیار واضح و قابل خواندن، شیء گرایی ذاتی و بیان طبیعی کد رویه ای. بعلاوه دارای ویژگی های پیمانه ای بودن کامل، پشتیبانی از مدل سلسله مراتبی، بررسی خطا مبتنی بر استثناء و ماژول هایی که به راحتی در C، C++، Java، R و زبان های .NET نوشته می شود می باشد. علاوه بر این پایتون از سبک های کدنویسی مختلف پشتیبانی می کند که عبارتند از: تابع گرا، دستوری، شی گراء و رویه ای. اگر شما هرگز از Python استفاده نکردید یا در برنامه نویسی تازه کار هستید، کتاب Programming with Python for Dummies یک منبع مفید محسوب می شود که شما را به سمت موفقیت هدایت می کند.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: