Menu
تمرین های مربوط به لینوکس پلاس و LPIC - کامپتیا
تمرین های مربوط به لینوکس پلاس و LPIC - کامپتیا

تمرین های مربوط به لینوکس پلاس و LPIC - کامپتیا

فیلد آموزشی: شبکه - لینوکس

CompTIA Linux+ and LPIC Practice Tests

Steve Suehring
کتاب CompTIA Linux+ and LPIC Practice Tests نمونه سوالات مربوط به هر دو آزمون CompTIA Linux+ یعنی آزمون های LX0-103 و LX0-104 را پوشش می دهد و همچنین آزمون های LPIC یعنی 101-400، 102-400 و 201 و 202 را به واسطه داشتن 1200 سوال کارآمد پوشش خواهد داد. بخش دوم از این کتاب مربوط به آزمون LPIC-2 می باشد.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: