Menu
سیستم سنتر 2012 - Configuration Manager
سیستم سنتر 2012 - Configuration Manager

سیستم سنتر 2012 - Configuration Manager

فیلد آموزشی: شبکه - مجازی سازی

System Center 2012 Configuration Manager

Byron Holt,Greg Ramsey,Kerrie Meyler,Marcus Oh,Jason Sandys
این کتاب مرجع جامع و راهنمای فنی Microsoft System Center Configuration Manager 2012 می باشد. تیمی از نویسندگان متخصص گام به گام عناوین مرتبط در هر منطقه را ارائه می دهند تا به متخصصان IT کمک کنند که بتوانند Configuration Manager 2012 را برای نیازهایشان بهینه سازی کنند و سرانجام با موفقیت از آن استفاده کنند. ابتدا نویسندگان با معرفی Configuration Manager 2012 و اهداف آن شروع می کنند و سپس توضیح می دهند چگونه به broader System Center product suite متناسب خواهد شد.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: