Menu
عیب یابی شبکه های تحت ویندوز
عیب یابی شبکه های تحت ویندوز

عیب یابی شبکه های تحت ویندوز

فیلد آموزشی: شبکه - ویندوز 10

Windows Networking Troubleshooting

Joli Ballew,Mike Halsey
در این کتاب چگونگی راه اندازی و پیکربندی شبکه ها برای ایجاد ارتباطات قوی را یاد خواهید گرفت و همچنین می آموزید چطور با سرعت بتوانید مشکلاتی را که باعث بروز خطا شده اند، تشخیص داده و برطرف سازید.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: