Menu
ایجاد زیرساخت امنیتی برای کلود
ایجاد زیرساخت امنیتی برای کلود

ایجاد زیرساخت امنیتی برای کلود

فیلد آموزشی: شبکه - امنیت در شبکه های بزرگ

Building the Infrastructure for Cloud Security

Raghuram Yeluri,Enrique Castro-Leon
برای کاربران و ارائه دهندگان cloud، امنیت یک نگرانی روزمره است، اما تعداد کمی از کتاب ها مسئله ی مربوط به امنیت cloud را پوشش می دهند. این کتاب کمک خواهد کرد این شکاف اطلاعاتی از بین برود.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: