Menu
پیکربندی شبکه با VMware NSX
پیکربندی شبکه با VMware NSX

پیکربندی شبکه با VMware NSX

فیلد آموزشی: شبکه - مجازی سازی

VMware NSX Network Essentials

Sreejith.C
پلتفرم VMware NSX برای مجازی سازی شبکه های فیزیکی کاربرد دارد. در یک VMware NSX مجموعه ای از Router ها، Firewall،monitoring ، VPN وSwitch های منطقی و ساده شده قرار دارد.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: