Menu
راهنمای مقدماتی پاورشل
راهنمای مقدماتی پاورشل

راهنمای مقدماتی پاورشل

فیلد آموزشی: شبکه - پاورشل

Powershell : A Quick-Start Beginner's Guide

Andy Hayes
این کتاب یک آموزش مبتنی بر تکلیف برای cmdletهای Windows PowerShell فراهم می نماید، یعنی به جای تمرکز بر روی خود cmdletها، بر روی taskهایی که شما می توانید با استفاده از آن cmdletها انجام دهید تأکید دارد. این task ها همه چیز را شامل می شود اعم از خواندن و نوشتن فایل های text تا مدیریت event log ها برای مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: