Menu
پیاده سازی Hyper-V برای مدیران شبکه VMware: مهاجرت، همزیستی و مدیریت
پیاده سازی Hyper-V برای مدیران شبکه VMware: مهاجرت، همزیستی و مدیریت

پیاده سازی Hyper-V برای مدیران شبکه VMware: مهاجرت، همزیستی و مدیریت

فیلد آموزشی: شبکه - مجازی سازی

Hyper-V for VMware Administrators: Migration, Coexistence, and Management

Brien Posey
در این کتاب یاد می گیرید براساس آنچه که در مورد VMware vSphere می دانید، Hyper-V را نصب و پشتیبانی کنید. اینکه شما به دنبال اجرای هر دو مجازی ساز به صورت موازی باشید یا اینکه بطور کامل migrate کنید، تفاوتی ندارد. این کتاب تمام آن چیزی را که برای شروع نیاز دارید به همراه دارد.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: