Menu
تنظیم احراز هویت با Kerberos در محصولات شیرپوینت 2010
تنظیم احراز هویت با Kerberos در محصولات شیرپوینت 2010

تنظیم احراز هویت با Kerberos در محصولات شیرپوینت 2010

فیلد آموزشی: دیتابیس - شیرپوینت

Configure Kerberos Authentication for SharePoint 2010 Products

Tom Wisnowski

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: