Menu
آموزش نرم افزار مدیریت ترافیک شبکه Wireshark
آموزش نرم افزار مدیریت ترافیک شبکه Wireshark

آموزش نرم افزار مدیریت ترافیک شبکه Wireshark

فیلد آموزشی: شبکه - امنیت در شبکه های بزرگ

Wireshark basics

Wireshark
Wireshark یك تحلیلگر بسته های شبکه است. یك تحلیل کننده ی بسته های شبکه سعی در ضبط بسته های شبکه دارد و تلاش می کند جزئیات آن بسته ها را تا جای ممکن به دست آورد.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: