Menu
خودکار سازی کارهای حوصله بر با پایتون
خودکار سازی کارهای حوصله بر با پایتون

خودکار سازی کارهای حوصله بر با پایتون

فیلد آموزشی: برنامه نویسی - دوره های مقدماتی

Automate The boring stuff with Python

Al Sweigart
این کتاب بر مبنای برنامه نویسی عملی و کاربردی پایتون برای افراد مبتدی نگارش شده است.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: