Menu
طرح ریزی مقیاس پیاده سازی در شیرپوینت سرور 2010
طرح ریزی مقیاس پیاده سازی در شیرپوینت سرور 2010

طرح ریزی مقیاس پیاده سازی در شیرپوینت سرور 2010

فیلد آموزشی: شبکه - آفیس 365

Capacity planning for Microsoft SharePoint Server 2010

Microsoft Press
دانلود کتاب طرح ریزی مقیاس پیاده سازی در شیرپوینت سرور 2010

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: