Menu
آشنایی با سرویس های شبکه: NAT، DHCP، DNS و Multicasting
آشنایی با سرویس های شبکه: NAT، DHCP، DNS و Multicasting

آشنایی با سرویس های شبکه: NAT، DHCP، DNS و Multicasting

فیلد آموزشی: شبکه - ویندوز سرور

Networking Services: NAT, DHCP, DNS, Multicasting

Magda El Zarki
این فایل حاوی اسلایدهای آموزشی در مورد سرویس های مهم شبکه شامل NAT، DHCP، DNS و Multicasting می باشد.

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: